Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży
796-25-26-602
mazowieckie
radomski
Iłża
Iłża
ul.Błazińska 5
27-100
Stanisław Staszic
338 uczniów

48- 616-30-37

Dariusz Leśkiewicz

48 6163037

48 6163037

zspilza@zspilza.pl

Alicja Wietrzyńska- Postuła

48 6163037

48 6163037

zspilza@zspilza.pl

Leszek Giemza

48 6163946

48 6163946

zspilza@zspilza.pl

Teresa Krasińska

486163037

486163037

zspilza@zspilza.pl

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

48 6163037

W dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych
poniedziałek 8.00 -14.00
wtorek - piątek 8.00-13.00

Godziny pracy:
Pon 7.25-11.25
Wt 11.00-15.00
Śr 10.25-15.00
Czw ----
Pt 10.25-15.00

Do zakresu działania szkoły należy w szczególności:
1. Kształcenie uczniów w określonych zawodach w Technikum i Zasadaniczej Szkole Zawodowe
2. Wychowanie prospołeczne
3. Pomoc i opieka nad uczniem odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości szkoły
4. Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub
wykonywania danego zawodu
5. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczna
6. Umożliwianie uczniom rozwijania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
7. Umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły.
W skład szkoły wchodzą:
1. Technikum mechaniczne
2. Technikum elektroniczne
3. Technikum handlowe
4. Technikum informatyczne
5. Technikum pojazdów samochodowych
6. Technikum obsługi turystycznej
7. Technikum elektryczne
8. Technikum ekonomiczne
9. Zasadnicza szkoła zawodowa
Szkoła posiada:
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
Kierownik Kształcenia Praktycznego:
mgr inż. Leszek Giemza
tel. (48)616-39-46
Do zakresu działania warsztatów należy w szczególności:
1. Realizowanie praktycznej nauki zawodu,
2. Prowadzenie kursów nauki spawania.
3. Przygotowanie do egzaminu zawodowego
4. Prowadzenie kursów nauki jazdy na kat. B

Szkoła posiada atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do prowadzenia kursów w zakresie spawania:
-acetylenowo- tlenowego (311)
- ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111)
- MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazów obojętnego (131)
- MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135)
- TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)

Szkoła posiada pełno wymiarową salę gimnastyczną pracownie: informatyczne(83 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu DSL), elektroniczne,elektryczne, techniczne, diagnostyki samochodowej.
Szkoła posiada własne warsztaty szkolne w Zębcu.

Koła zainteresowań:
-polonistyczne
-matematyczne
-informatyczne
-sportowe:sekcja siatkówka, koszykówka, piłka nożna
-chór szkolny

W ZSP w Iłży od roku szkolnego 2014/2015 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:
1. Podstawy pożarnictwa z elementami ratownictwa
2. Grafika i reklama w firmie
3. Nowoczesne techniki spawalnicze
4. Moja firma - od pomysłu do realizacji
5. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2010 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Krosta
Ilość wyświetleń: 52766
09 kwietnia 2018 08:16 (Dariusz Leśkiewicz) - Aktualizacja danych.
01 marca 2016 11:17 (Dariusz Leśkiewicz) - Aktualizacja danych.
01 marca 2016 11:17 (Dariusz Leśkiewicz) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl