Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży

Komunikaty zobacz archiwum »

08 maja 2012 14:33

Zmiana Regulaminu ZFŚS w ZSP w Iłży

Z dniem 01.05.2012 wchodzi w życie nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży.

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku ( w roku 2012 do 20 maja),  do komisji socjalnej, wniosek o sytuacji rodzinnej i materialnej stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu. Komisja Socjalna może zażądać kserokopii Pitów za rok poprzedzający złożenie deklaracji. Emeryci chcący skorzystać z Funduszu na zasadach ogólnych muszą złożyć do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego informacje dotyczącą wysokości pobieranego świadczenia z ZUS (w roku 2012 do 20 maja).

2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 lub złożyła ją po terminie, będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych  z Funduszu, przy  zastosowaniu najniższego progu dofinansowania. Emeryt który nie złożył w określonym terminie decyzji emerytalnej nie będzie mógł w danym roku korzystać z Funduszu.

Regulamin ZFŚS oraz Załącznik Nr 2 jest dostępny w biblitece szkolnej, sekretariacie szkolnym oraz Komisji Socjalnej.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2012 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Leśkiewicz
Ilość wyświetleń: 682
08 maja 2012 14:34 (Dariusz Leśkiewicz) - Zmiana danych dokumentu.
08 maja 2012 14:33 (Dariusz Leśkiewicz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl